LØBESOD

Hvad er løbesod?

Når træ afbrændes, frigives tjæregas, der normalt også brænder og giver god varme. Det kræver dog en temperatur på 600-700 graderog en passende mængde luft. Hvis temperaturen er for lav fx ved optænding, så brændes tjæregassen ikke af, men trækker op gennem skorstenen. Der opstår problemer hvis skorstenen er for stor indvendig og for dårligt isoleret. Så vil røgen blive hurtigt afkølet og kondensfugt fra røgen vil binde tjærepartiklerne fra røgen i skorstenen. Hvis det sker jævnligt over længere tid, vil der danne sig en sort klæbrig tjæremasse indvendigt i skorstenen: nemlig LØBESOD.

Skader!

Løbesod giver problemer med både sikkerhed, udseende og lugt. Typisk er løbesoden mest tydelig på den del af skorstenen, der går gennem loft og tagrum. Det giver fugtskjolder og meget ubehagelige luftgener i rummene. Løbesoden er meget ofte årsag til skorstensbrand.

Hvorfor løbesod!

Årsagen til løbesod er typisk en kombination af forkert fyring med fx vådt brænde eller en sparsom “sommerfyring” med for lav forbrændingstemperatur og manglende luft. En anden årsag kan være, at selve skorstenen ikke er tilpasset den aktuelle fyringsmåde. Ofte er skorstenen for stor og uisoleret, hvis den oprindeligt har været brugt til et andet fyr.

Sådan undgår du skader!
  • Fyr altid med tørt brænde og rigeligt lufttilførsel, det sikre en optimal forbrænding.
  • Husk der årlige, lovpligtige, eftersyn af skorsten, der udføres af skorstensfejeren.
  • Skifter du til nyt fyr eller brændeovn, så sørg for, at fyringskilden og skorsten passer sammen mht. kapacitet og størrelse.
  • Hvis skorstenen er for stor og er uisoleret, kan Isodor udføre en indvendig isolering med vores støbte foring, så du undgår kondens og løbesod.
  • Se også Isodorstøbning
MÆRKER

Kontakt Isodor-Ildstedet og aftal et møde

SKRIV TIL OS

Overvejer du en pejseindsats, brændeovn eller pilleovn, og er du i tvivl om hvad du skal vælge!Så kontakt os og aftal et møde, så er vi klar til at rådgive dig!Også uden for normal åbningstid..